Eervolle Vermelding: Rhemrev, W.V.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 05-04-1905 No. 42
Mutatie Sumatra - Bataklanden / Karohoogvlakte - tweede halfjaar 1904.
Opmerkingen over onderscheiding Aantekening op zijn kaart: was NSB'er
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1879
Overleden 27 juli 1945 in Batavia