Militaire Willems-Orde: Abdoel Madjid

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 05-08-1904 No. 13
Registernummer 5124
Mutatie Atjeh - gedurende het tweede halfjaar van 1903; klewangaanval in de kloof van de Seupajo-rivier op 26 november 1903.
Stamboeknummer 42413
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Inlands fuselier
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Overleden 1950