Militaire Willems-Orde: Heutsz, J.B. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 14-03-1903 No. 12
Registernummer 47
Mutatie In zijn hoedanigheid als gouverneur-generaal.
Literatuur Booms (1) 22 (ii) 90; KNIL-boek 211, 250
Declaratie terug naar de Kanselarij Ordeteken in bruikleen afgestaan aan het Legermuseum
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Legercommandant
Geboren 1851
Overleden 10 juli 1924 in Montreux