Kruis voor Moed en Trouw: Abas, P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-12-1901 No. 22 GB
Mutatie Atjeh - benteng Kota Soekoen op 6 augustus 1897
Stamboeknummer 49946
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Ambonees marechaussee
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhorigheden