Militaire Willems-Orde: Swart, H.N.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 13-07-1900 No. 29
Registernummer 363
Mutatie Atjeh - gedurende 1 juni 1899 tot 31 december 1899.
Literatuur Zelm 239
Opmerkingen over onderscheiding Bij Gouvernements Besluit 24 oktober 1903 no.1 buitengewoon bevordering tot majoor
Declaratie terug naar de Kanselarij decor. 3e klas terugontvangen bij bev. tot Commandeur
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1863
Overleden 23 augustus 1946 in 's-Gravenhage