Militaire Willems-Orde: Tongeren, H. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 28-09-1899 No. 43
Registernummer 4868
Mutatie Atjeh - Noord- en Oostkust - van 1 juni tot 25 oktober 1898; vermeestering van Kota Poetoïh op 12 juni 1898.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Genie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1876
Overleden 29 maart 1941 in Sachsenhausen