Militaire Willems-Orde: Heutsz, J.B. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 10-01-1899 No. 32
Registernummer 80
Mutatie Atjeh - Pidië-streek en Noord- en Oostkust van Atjeh 1898.
Literatuur Booms (1) 22 (ii) 90; knil-boek 211, 250
Declaratie terug naar de Kanselarij 16 april 1904
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Gouverneur van Atjeh
Geboren 1851
Overleden 10 juli 1924 in Montreux