Militaire Willems-Orde: Belt, J.C. van den

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 30-08-1895 No. 27
Registernummer 4710
Mutatie Atjeh - gedurende 15 april 1894 tot en met 12 januari 1895; voor zijn houding bij verschillende ontmoetingen met de vijand.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1863
Overleden 22 januari 1947 in Delft