Militaire Willems-Orde: Segov, M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 09-04-1895 No. 32
Registernummer 79
Mutatie Lombok - expeditie 6 juli - 24 december 1894.
Literatuur Booms (2) 217; KNIL-boek 210
Declaratie terug naar de Kanselarij 14 november 1923
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1841
Overleden 7 juli 1923 in 's-Gravenhage