Eervolle Vermelding: Feber, D. La

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-02-1894 No. 33
Mutatie Sumatra - Oostkust - Tamiang in februari tot en met april 1893.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Generale Staf, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger