Militaire Willems-Orde: Hoffmann, F.A.C.W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 01-09-1891 No. 44
Registernummer 4572
Mutatie Atjeh - verrassing van een vijandelijke benteng in Kandang op 9 maart 1891.
Stamboeknummer 27386
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Adjudant-onderofficier dienstdienst officier
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1853
Overleden 20 mei 1904 in 's-Gravenhage