Militaire Willems-Orde: Swart, H.N.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 30-08-1891 No. 2
Registernummer 4564
Mutatie Atjeh - aanval op de vijandelijke stellingen op de linkeroever van de Edi-rivier op 11 juni 1890.
Literatuur Zelm 239
Declaratie terug naar de Kanselarij 4e klasse terug bij ben. 3e klasse
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1863
Overleden 23 augustus 1946 in 's-Gravenhage