Militaire Willems-Orde: Rost van Tonningen, M.B.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 30-08-1891 No. 2
Registernummer 4566
Mutatie Atjeh - gevechten op 11 en 21 juni 1890.
Literatuur Booms (2) 67; np 1997-314; na 1904-621; 1906-84; 1919-257; 1924-223; 1928-216; 1932-202; 1936-234, 235; 1940-448; 1954-340; 1960-304; 1966-321
Declaratie terug naar de Kanselarij Ordeteken 4e klasse terug op 24 november 1909 bij bev. 3e klasse.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1852
Overleden 7 januari 1927 in 's-Gravenhage