Militaire Willems-Orde: Preussen, Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht Prinz von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-09-1889 No. 15
Registernummer 46
Mutatie Beleefdheidsbenoeming
Literatuur Zelm 227
Declaratie terug naar de Kanselarij 4 december 1941
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Wilhelm II, Keizer van het Duitse Rijk
Onderdeel Duitse Rijk
Geboren 1859
Overleden 1941 in Doorn