Militaire Willems-Orde: Demmeni, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 07-04-1886 No. 4
Registernummer 77
Mutatie Atjeh - laatste gedeelte van 1884 en eerste 8 maanden van 1885.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kolonel
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1830
Overleden 13 december 1886