Militaire Willems-Orde: Drijber, S.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 17-02-1885 No. 15
Registernummer 4501
Mutatie Atjeh - dekking van het transport Glé Kambing-Anagaloeng op 21 maart 1884.
Literatuur Booms (2) 151
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1859
Overleden 8 juli 1942 in Voorburg