Militaire Willems-Orde: Hessen-Darmstadt, Friedrich Wilhelm Ludwig IV. Karl Grossherzog von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 01-05-1882 No. 69
Registernummer 76
Mutatie Beleefdheidsbenoeming.
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Lodewijk IV, Groothertog van Hessen-Darmstadt
Geboren 1837
Overleden 1892