Militaire Willems-Orde: Demmeni, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 31-01-1880 No. 14
Registernummer 4415
Mutatie Atjeh - XXII, XXVI Moekims van 23 juli 1878 tot 23 maart 1879
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1830
Overleden 13 december 1886