Militaire Willems-Orde: Pape, von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 26-08-1878 No. 26
Registernummer 75
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generalleutnant
Onderdeel Koninkrijk Pruissen