Militaire Willems-Orde: Preussen, Friedrich Wilhelm Nikolaus Albrecht Prinz von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 25-08-1878 No. 40
Registernummer 72
Mutatie Geen mutatie
Declaratie terug naar de Kanselarij 5 maart 1907
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generalleutnant
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1837
Overleden 1906