Militaire Willems-Orde: Preussen, Friedrich Karl Alexander Prinz von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 25-08-1878 No. 40
Registernummer 73
Mutatie Geen mutatie
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep General der Infanterie
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1801
Overleden 21 januari 1883