Militaire Willems-Orde: Preussen, Friedrich Karl Nicolaus Prinz von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 23-08-1878 No. 21
Registernummer 44
Mutatie Geen mutatie
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generalfeldmarshal
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1828
Overleden 15 januari 1885