Militaire Willems-Orde: Baden, Friedrich Grossherzog von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 17-07-1878 No. 33
Registernummer 330
Mutatie Geen mutatie
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Friedrich I, Groothertog van Baden
Onderdeel Groothertogdom Baden
Geboren 1826
Overleden 1908