Militaire Willems-Orde: Sachsen, Friedrich August Albert Anton Ferdinand Joseph Karl Maria Baptist Nepomuk Wilhelm Xaver Georg Fidelis van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 09-07-1878 No. 3
Registernummer 42
Mutatie Geen mutatie
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Albert, Koning van Sachsen
Onderdeel Koninkrijk Sachsen
Geboren 1828
Overleden 19 juni 1902