Eervolle Vermelding: Nijgh, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 02-03-1878 No. 29
Mutatie Atjeh - Langsar tussen 10 en 19 mei 1877
Literatuur Klaassen (4) en (5) 210
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1845
Overleden 15 april 1917 in 's-Gravenhage