Militaire Willems-Orde: Snijders, C.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 12-11-1875 No. 18
Registernummer 4213
Mutatie Atjeh - in de missigit Longbatta medio augustus 1874 en ultimo februari 1875
Literatuur Mars 1994-3; np 1974-366; de prins 8 aug. 1914
Declaratie terug naar de Kanselarij Ordeteken in bruikleen bij het Nederlands Legermuseum te Doorwerth
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Korps Mineurs en Sappeurs (Wapen der Genie), Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1852
Overleden 26 mei 1939 in Hilversum