Militaire Willems-Orde: Sirtema van Grovestins, J.E.N. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 06-10-1874 No. 10
Registernummer 4105
Mutatie Atjeh - 12 januari 1874
Literatuur Na 1904-403, 404; 1911-313; 1914-112; 1917-193; 1920-238; 1922-298; 1927-107; 1929-158; 1931-118; 1935-118; 1937-148; 1939-117; 1942-305; 1951-303; 1955-374; 1961-330, 365; 1967-319
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Aan boord van / behorende tot Ordonnans officier
Geboren 1842
Overleden 8 maart 1919 in 's-Gravenhage