Militaire Willems-Orde: Segov, M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 06-10-1874 No. 10
Registernummer 4108
Mutatie Atjeh - 14, 18, 25 en 26 december 1873 en 1874
Literatuur Booms (2) 217; knil-boek 210
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1841
Overleden 7 juli 1923 in 's-Gravenhage