Militaire Willems-Orde: Aartsen, G. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 24-05-1873 No. 22
Registernummer 4000
Mutatie Sumatra - Noordoostkust - Deli - van 12 juli tot 6 november 1872
Stamboeknummer 53938
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1845
Overleden 9 augustus 1879 in Paija Combo