Militaire Willems-Orde: Kuper, Sir A.L.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 25-02-1865 No. 72
Registernummer 67
Mutatie Japan - forceren doorgang door de Straat van Shimonoseki 5 tot 9 september 1864
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Schout-bij-nacht
Onderdeel Royal Navy