Militaire Willems-Orde: Jaurès, J.L.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 26-01-1865 No. 55
Registernummer 66
Mutatie Japan - forceren doorgang door de Straat van Shimonoseki 5 tot 9 september 1864
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Marine National