Militaire Willems-Orde: Semmelink, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 03-10-1861 No. 82
Registernummer 3741
Mutatie Ceram - Noord- en Zuidkust - van 25 september tot 1 december 1860
Literatuur Booms (2) 251
Declaratie terug naar de Kanselarij ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Officier van Gezondheid der 3e klasse
Onderdeel Geneeskundige Dienst, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1837
Overleden 1912 in 's-Gravenhage