Eervolle Vermelding: Faure, P.J.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-02-1861 No. 82
Mutatie Borneo - Zuider- en Oosterafdeling - 1859-1860
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Machinist der 1e klasse
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt