Medaille voor Moed en Trouw: Abdulla

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 11-08-1860 No. 01 GB
Mutatie Zuidwest-Celebes - 1e en/of 2e Bonische expeditie in 1859
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Djoeragan (inheemse gezagvoerder)
Onderdeel Gouvernements Marine
Aan boord van / behorende tot Kruisboot No. 44