Medaille voor Moed en Trouw: Abdul Halit

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 09-07-1860 No. 04 GB
Mutatie Palembang - Lematang Oeloe - 1858 en 1859
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Pradjoerit
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Pradjoerits