Eervolle Vermelding: Fauchey, C.A.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-06-1860 No. 69
Mutatie Zuidwest-Celebes - 1e en 2e Bonische expeditie in 1859
Literatuur Klaassen (2) 119-m 360
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 2e klasse
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1829
Overleden 21 juli 1873 in Rotterdam