Militaire Willems-Orde: Bariatinsky, prins A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 19-02-1860 No. 1
Registernummer 40
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Veldmaarschalk
Onderdeel Russische Rijk
Overleden 1879 in Genève