Medaille voor Moed en Trouw: Abdul Rachman

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-06-1859 No. 41 GB
Mutatie Sumatra - Reteh - bentengs van de Panglima Besar op 7 november 1858
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Djoeragan (inheemse gezagvoerder)
Onderdeel Gouvernements Marine
Aan boord van / behorende tot Kruisboot No. 31