Eervolle Vermelding: Abbas

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-03-1859 No. 02 GB
Mutatie Atjeh - Djambi - verovering van Djambi op 6 september 1858
Stamboeknummer 397
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Mandoer
Onderdeel Gouvernements Marine