Militaire Willems-Orde: Brabant, D.L. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 24-08-1858 No. 68
Registernummer 280
Mutatie Ceram - krijgsbedrijven in november 1857 en februari 1858
Literatuur Booms (1) 20
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Waarnemend commandant Molukken
Geboren 1815
Overleden 3 augustus 1875 in Buitenzorg