Eervolle Vermelding: Aarmans, E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 24-08-1858 No. 68
Mutatie Ceram - krijgsbedrijven in november 1857 en februari 1858
Stamboeknummer 19325
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Korporaal
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot Garnizoensbataljon Molukken