Militaire Willems-Orde: Todleben, E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 17-07-1858 No. 51
Registernummer 64
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Russische Rijk