Militaire Willems-Orde: Bonaparte, Charles Louis Napoléon

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 13-09-1855 No. 1
Registernummer 38
Mutatie Op persoonlijk bevel van koning Willem III
Literatuur Zelm 224; Wikipedia
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Napoleon III, Keizer der Fransen
Geboren 1808
Overleden 9 januari 1873 in Chislehurst