Militaire Willems-Orde: Kroesen, W.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 21-10-1854 No. 103
Registernummer 272
Mutatie Borneo's Westkust - maart tot en met juli 1853 en mei en juni 1854
Literatuur Booms (1) 219 (ii) 285; de prins 15 mrt. 1913
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1817
Overleden 22 juni 1873 in 's-Gravenhage