Eervolle Vermelding: Faust, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 21-10-1854 No. 103
Mutatie Borneo's Westkust - maart tot en met juli 1853
Stamboeknummer 27507
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Flankeur
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger