Militaire Willems-Orde: Daalen, E.C. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 21-10-1854 No. 103
Registernummer 3308
Mutatie Borneo's Westkust - mei en juni 1854
Literatuur Booms (2) 281
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 14e Bataljon Infanterie
Geboren 1822
Overleden 6 maart 1879 in 's-Gravenhage