Militaire Willems-Orde: Brabant, D.L. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 21-10-1854 No. 103
Registernummer 3305
Mutatie Borneo's Westkust - mei en juni 1854
Literatuur Booms (1) 20
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 7e Bataljon Infanterie
Geboren 1815
Overleden 3 augustus 1875 in Buitenzorg