Militaire Willems-Orde: Aardema, E.A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 15-12-1852 No. 42
Registernummer 3227
Mutatie Palembang - 1851
Stamboeknummer 13066
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1817
Overleden 12 december 1853 in Nederlands-Indië