Militaire Willems-Orde: Riesz, C.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 18-01-1852 No. 29
Registernummer 61
Mutatie Palembang - 2e expeditie 1821. Wel bepaaldelijk bij de vermeestering van het eiland Gomborra.
Literatuur Zelm 361, 362, 363; ms september 1948; ol november 1969
Opmerkingen over onderscheiding Heeft meerdere malen gerekestreerd via artikel 6 van het Reglement voor de Militaire Willems-Orde
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 5e Regiment Artillerie
Geboren 1791
Overleden 22 juni 1856 in Frankfurt am Main