Militaire Willems-Orde: Kroesen, W.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 01-11-1850 No. 39
Registernummer 3137
Mutatie Nias en Batta-eilanden - militaire expeditie in 1847
Literatuur Booms (1) 219 (ii) 285; de prins 15 mrt. 1913
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Infanterie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 11e Bataljon Infanterie
Geboren 1817
Overleden 22 juni 1873 in 's-Gravenhage